תקציר עמ' 612 - ת. 8

פתרון כללי (מחזורי) של משוואה טריגונומטרית בתחום נתון בעזרת זהויות טריגונומטריות