פתרון כללי (מחזורי) של משוואה טריגונומטרית בעזרת זהויות טריגונומטריות