תקציר עמ' 611 - ת. 15

פתרון כללי (מחזורי) של משוואה טריגונומטרית בעזרת זהויות טריגונומטריות