תקציר עמ' 611 - ת. 8

פתרון כללי (מחזורי) של משוואה טריגונומטרית בעזרת זהויות טריגונומטריות