תקציר עמ' 610 - דוגמה ד׳

פתרון משוואה טריגונומטרית בעזרת הזהויות הטריגונומטריות - דוגמה ד'