תקציר עמ' 610 - דוגמה ג׳

פתרון משוואה טריגונומטרית בעזרת הזהויות הטריגונומטריות - דוגמה ג'