פתרון משוואה טריגונומטרית בעזרת הזהויות הטריגונומטריות - דוגמה ב'