תקציר עמ' 610 - דוגמה ב׳

פתרון משוואה טריגונומטרית בעזרת הזהויות הטריגונומטריות - דוגמה ב'