תקציר עמ' 609 - דוגמה א׳ והנחיות כלליות לפתרון משוואות טריגונומטריות

פתרון משוואה טריגונומטרית בעזרת הזהויות הטריגונומטריות - הנחיות ודוגמה א'