תקציר עמ' 607 - ת. 76

פתרון משוואות טריגונומטריות מסוגים שונים