תקציר עמ' 607 - ת. 67

פתרון משוואה טריגונומטרית הכוללת אותה פונקציה בשני האגפים