תקציר עמ' 604 - דוגמה ה׳

פתרון משוואה טריגונומטרית הכוללת אותה פונקציה בשני האגפים - דוגמה ה'