תקציר עמ' 604 - דוגמה ד׳

פתרון משוואה טריגונומטרית מהצורה  sin(bx+c)=a,  cos(bx+c)=a,  tan(bx+c)=a - דוגמה ד׳