תקציר עמ' 606 - ת. 28

פתרון משוואות טריגונומטריות עם משוואה ריבועית