תקציר עמ' 606 - ת. 18

פתרון משוואות טריגונומטריות עם פירוק לגורמים