תקציר עמ' 603 - דוגמה ב׳

פתרון משוואות טריגונומטריות עם פירוק לגורמים - דוגמה ב'