תקציר עמ' 605 - ת. 6

פתרון משוואות טריגונומטריות עם הוצאת שורש