פתרון משוואות טריגונומטריות עם הוצאת שורש - דוגמה א'