תקציר עמ' 603 - דוגמה א׳

פתרון משוואות טריגונומטריות עם הוצאת שורש - דוגמה א'