תקציר עמ' 602 - ת. 14

פתרון כללי (מחזורי) של משוואה טריגונומטרית מהסוג   tanx=a, tanbx=a