פתרון כללי (מחזורי) של משוואה טריגונומטרית מהסוג   tanx=a, tanbx=a