תקציר עמ' 601 - דוגמה ב'

פתרון כללי (מחזורי) של משוואה טריגונומטרית מהסוג  tanx=a,  tanbx=a,  שלבים בפתרון משוואה מהסוג  tanbx=a, דוגמה ב'