תקציר עמ' 599 - ת. 38

פתרון כללי (מחזורי) של משוואה טריגונומטרית מהסוג  sinbx=a,  cosbx=a