פתרון כללי (מחזורי) של משוואות טריגונומטריות מהצורה cosbx=a,  sinbx=a בעזרת הזהויות הטריגונומטריות היסודיות, שלבים בפתרון משוואה מהסוג  cosbx=a  sinbx=a, דוגמה ג'