תקציר עמ' 598 - דוגמה ב׳

פתרון כללי (מחזורי) של משוואות טריגונומטריות מהסוג  sinbx=a,  cosbx=a,  דוגמה ב׳