תקציר עמ' 597 - דוגמה א׳

פתרון כללי (מחזורי) של משוואות טריגונומטריות מהסוג  sinbx=a,  cosbx=a,  דוגמה א׳