תקציר עמ' 596 - ת. 14

פתרון משוואות טריגונומטריות מהסוג  cosx=a: פתרון כללי (מחזורי) ופתרון בתחום