פתרון משוואות טריגונומטריות מהסוג  cosx=a: פתרון כללי (מחזורי) ופתרון בתחום