תקציר משוואות מהצורה cosx=a ופתרונות מיוחדים עבור קוסינוס

מציאת פתרונות כללים של משוואה מהצורה cosx=a בעזרת הזהויות הטריגונומטריות היסודיות, שלבים בפתרון משוואה מהסוג  cosx=a, דוגמה (594)