מציאת פתרונות כללים של משוואה מהצורה cosx=a בעזרת הזהויות הטריגונומטריות היסודיות, שלבים בפתרון משוואה מהסוג  cosx=a, דוגמה (594)