תקציר עמ' 593 - ת. 14

פתרון משוואות טריגונומטריות מהסוג  sinx=a: פתרון כללי (מחזורי) ופתרון בתחום