תקציר פתרונות מיוחדים עבור סינוס

מציאת פתרונות כלליים של משוואה מהצורה sinx=a בעזרת הזהויות הטריגונומטריות היסודיות, שלבים בפתרון משוואה מהסוג  sinx=a, , דוגמה  ב'  (592)