תקציר משוואות מהצורה sinx=a

מציאת פתרונות כלליים של משוואה מהצורה sinx=a בעזרת הזהויות הטריגונומטריות היסודיות, שלבים בפתרון משוואה מהסוג  sinx=a, , דוגמה  א'  (591)