תקציר עמ' 588 - ת. 48

הוכחת זהויות טריגונומטריות על ידי הזהויות היסודיות