תקציר עמ' 588 - ת. 36

הוכחת זהויות טריגונומטריות על ידי הזהויות היסודיות