הוכחת זהויות טריגונומטריות על ידי הזהויות היסודיות