תקציר זהויות למעבר מהרביעים השונים לרביע הראשון

זהויות למעבר מהרביעים השונים לרביע הראשון