תקציר עמ' 584 - דוגמה ד׳

הוכחת זהות טריגונומטרית בעזרת הזהויות הטריגונומטריות היסודיות