תקציר עמ' 584 - דוגמה ג׳

הוכחת זהות טריגונומטרית בעזרת הזהויות הטריגונומטריות היסודיות