תקציר עמ' 587 - ת. 17

חישוב קוסינוס זוית וטנגנס זוית על ידי הזהויות הטריגונומטריות היסודיות