תקציר עמ' 583 - דוגמה ב׳

חישוב קוסינוס זוית על ידי הזהויות הטריגונומטריות היסודיות