תקציר עמ' 583 - דוגמה א׳

חישוב טנגנס זוית על ידי הזהויות הטריגונומטריות היסודיות