תקציר מפגש גבהים

הצגת משפט ופתרון תרגיל בנושא מפגש הגבהים במשולש, עמ׳ 262 - ת. 35