תקציר עמ' 262 - ת. 32

פתרון תרגיל בנושא מפגש התיכונים במשולש