סיכום משפטים בנושא מפגש התיכונים במשולש, עמ׳ 261 - ת. 28