תקציר עמ' 260 - ת. 23

פתרון תרגיל בנושא קטע אמצעים בטרפז שווה שוקיים