תקציר קטע אמצעים בטרפז

סיכום המושגים העיקריים בנושא קטע אמצעים בטרפז, עמ׳ 259 - ת. 18