תקציר עמ' 259 - ת. 15

פתרון תרגיל בנושא קטע אמצעים במשולש