תקציר קטע אמצעים במשולש

סיכום המושגים העיקריים בנושא קטע אמצעים במשולש, עמ׳ 257 - ת. 7