תקציר עמ' 254 - ת. 7

פתרון תרגיל בנושא טרפז שווה שוקיים