תקציר עמ' 254 - ת. 4

פתרון תרגיל בנושא טרפז שווה שוקיים