תקציר עמ' 252 - ת. 21

פתרון תרגיל מתקדם בנושא ריבוע