תקציר ריבוע

סיכום המושגים העיקריים בנושא ריבוע, עמ׳ 251 - ת. 17