תקציר מעוין

סיכום המושגים העיקריים בנושא מעוין, עמ׳ 250 - ת. 11